GØA har arbeidet med de fleste former for entrepriser tilpasset Tiltakshavers behov.
Vi kan tilby/prise våre tjenester innenfor den konsepten som tiltakshaver velger,f.eks:

 

 • Pristilbud på grunnlag av Beskrivelse fra Tiltakshaver. Fasthonorar eller Timehonorar

 • Totalplanlegging inkl. konsulenttjenester for tekniske fag(RIB,RIV,RIS,RIE.)

 • Bare arkitekttjenester.

 • Totalentreprise i samarbeide med entreprenør.

 

Konseptet med totalplanlegging er brukt i de aller fleste kommunale oppdrag.

 

Vi har lang erfaring med dette konseptet,og har meget god erfaring m.h.t styring av prosjektering og planlegging både for arkitekt og oppdragsgiver. Planleggingsprosessen koordineres av arkitekt som prosjekteringsleder,der prosjektleder og byggeledere er engasjert av Tiltakshaver. Planlegging og prosjektering omfatter vanligvis følgende faser:

 

 • Utredning/konseptutvikling

 • Skisseprosjekt

 • Forprosjekt

 • Søknad om tillatelse til tiltak

 • Detaljprosjektering

 • Produksjonsoppfølging

 

For privatboliger kan vi bistå med byggemeldingstegninger,utfylling av skjema til byggemelding,lage arbeidstegninger,innhente konkurrrerende anbud fra flere entreprenører/byggmestre,samt koordinere byggearbeidene.

 

ARBEIDSOMRÅDER

 

 • Konseptutvikling

 • Byggprosjektering

 • Prosjekteringsledelse

 • Reguleringsplaner

 • Bebyggelsesplaner

 • Interiørrådgivning

 • Rehabilitering/restaurering

Om Oss

Tjenester

PROSJEKTER

Vi arbeider med alle typer prosjekter som reguleringsplaner, hytter og privatboliger, mindre tilbygg/ombygging av privatboliger til større offentlige oppdrag innen skole/ helse/administrasjon.

TJENESTER

GØA har arbeidet med de fleste former for entrepriser tilpasset tiltakshavers behov.


Vi kan tilby/prise våre tjenester innenfor den konsepten som tiltakshaver velger,f.eks

OM OSS

Georg Øye arkitektkontor as er et privatpraktiserende arkitektkontor og medlem av Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Vi holder til i Landbrukshuset på Skei i Surnadal.

KONTAKT OSS

GEORG ØYE ARKITEKTKONTOR AS

Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal

Telefon: 7166 0440
Mobil: 900 42 357
 

E-post: georg@goark.no

KONTAKT OSS

 • Facebook Social Icon