top of page

Prosjekter

Vi arbeider med alle typer prosjekter som reguleringsplaner ,hytter og privatboliger,mindre tilbygg/ombybygging av privatboliger til større offentlige oppdrag innen skole/ helse/administrasjon.

 

Vi har også oppdrag for større private oppdragsgivere og entreprenører med prosjektering av næringsbygg som f.eks. kontorbygg og forretning.

Vi påtar oss oppdrag i utviklingsfasen der ulike konsepter skal utredes. Hva kan tomten brukes til og hvilken utnyttelse er optimal for denne beliggenheten?

bottom of page